Opleidingsbeleid

Foutmelding

 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in drupal_random_bytes() (line 2268 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: rtrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in url() (regel 2349 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).
 • Deprecated function: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in url_is_external() (regel 2393 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).
 • Deprecated function: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in url_is_external() (regel 2395 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).
 • Deprecated function: ltrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in url() (regel 2311 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).
 • Deprecated function: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in _filter_url_trim() (regel 1664 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/modules/filter/filter.module).
 • Deprecated function: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in url_is_external() (regel 2393 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).
 • Deprecated function: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in url_is_external() (regel 2395 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).
 • Deprecated function: ltrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in url() (regel 2311 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).

Projectleider Leren en opleiden binnen De Zellingen (2017)

Als projectleider Leren en opleiden verken ik voor De Zellingen hoe:

 • leren en opleiden een (vernieuwende) rol kan spelen in de omslag die De Zellingen aan het maken is;

 • het opleiden van studenten en zittende medewerkers intern anders georganiseerd kan worden, ook in samenwerking met beroepsonderwijs in de regio;

Afstemmen schaatsopleidingen KNSB met ROC's (2008)

Inhoudelijk afstemmen schaatsopleidingen van de KNSB met de opleidingen Sport&bewegen van de ROC’s.

Ik ondersteun de KNSB en de ROC’s met wie zij samenwerkt bij het inhoudelijk afstemmen van hun opleidingen op elkaar. Het doel hiervan is dat leerlingen van een ROC (Sport & Bewegen) en leerlingen van KNSB schaatsopleidingen over en weer vrijstellingen kunnen krijgen voor bepaalde examenonderdelen.

Bijdragen aan opleidingsbeleidsplan (2004)

Voor Visio * Loo-Erf omschreef ik, samen met betrokken inhoudsdeskundigen, een aantal interne opleidingen in termen van doelstelling, beoogde resultaten, doelgroep en inhoud.

Doelstelling was dat de managers beter weten welke interne (specialistische) kennis bij Visio aanwezig is en voor welke medewerkers het belangrijk is gebruik te maken van deze kennis.

Vervangen opleidingsfunctionaris (2005 - 2007)

Binnen Visio / Centraal Bureau verving ik drie maanden de opleidingsfunctionaris. Mijn rol was het zorgen voor continuïteit van de werkzaamheden. Dit bood de organisatie ook de gelegenheid om de rol en functie van leren en opleiden vanuit een ander licht te bekijken. Dit geeft nieuwe impulsen aan het leer- en opleidingsbeleid en de organisatie daarvan.

Zo heb ik met de opleidingsfunctionaris bij terugkomst een inwerktraject voor nieuwe ergotherapeuten ontwikkeld wat uitgaat van kritische beroepssituaties en op basis van competentiegericht leren.

Schrijven van een beleidsplan (2005 - 2008) en plan van aanpak 2005 - 2006 HRM beleid (2004)

Voor Spectrum, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Gelderland schreef ik het beleidsplan en plan van aanpak rond het aandachtspunt: Regionaal Arbeidsmarktbeleid, HRM-beleid. Dit beleidsplan diende ook als onderbouwing van de aanvraag voor EFRO-subsidie bij de Provincie Gelderland.

Bewaken landelijke dossiers opleidingsbeleid MOgroep (2007 - 2009)

Samen met Karin van der Burgt bewaakte ik, na het vertrek van de beleidsmedewerkster, de landelijke dossiers opleidingsbeleid voor de MOgroep. Dit is de brancheorganisatie voor de kinderopvang, jeugdzorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Dit houdt in dat wij verantwoordelijk zijn voor de voortgang van deze dossiers totdat er interne vervanging is. De dossiers waar ik verantwoordelijk voor was, zijn:

Handreiking strategisch opleidingsbeleid (2009 - 2010)

In opdracht van het A+O fonds Nederlandse Gemeenten, Kunstconnectie en het Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming (SFKV) heb ik een handreiking strategisch opleidingsbeleid ontwikkeld. Deze handreiking moet grote en kleine organisaties voor kunsteducatie ondersteunen in het maken van strategisch opleidingsbeleid en het vertalen van dit opleidingsbeleid in concrete jaarlijkse opleidingsactiviteiten. Ik werk hiervoor ook nauw samen met de branchevereniging Kunstconnectie. Zo wil ik waarborgen dat het ontwikkelde instrument nauw aansluit bij beleid en instrumenten van Kunstconnectie.

Co-facilitator leertraject strategisch opleidingsbeleid (2010-2011)

In opdracht van Kunstconnectie ben ik samen met Marco Breedveld facilitator van het leertraject Strategisch Opleidingsbeleid. het leertraject is gebaseerd op de door mij ontworpen handreiking strategisch opleidingsbeleid. Ik voer de gesprekken met de deelnemers en hun opdrachtgevers over het ontwikkelde plan en ik lever een inhoudelijke bijdrage aan de laatste dag van het leertraject.

Ontwikkelen Leerhuis binnen Marente (2012-2015)

Voor Marente, een organisatie voor ouderenzorg in Noord-Holland, ontwikkel ik samen met de opleidingsadviseur een leerhuis. Dit leerhuis geeft uitvoering aan:
* leerlijnen die gericht zijn op het werken in basisteams rond een bepaalde doelgroep: clienten  met dementie, jonge clienten met dementie, clienten die komen voor revalidatie, clienten met een psychogeriatrische zorgvraag. De leerlijn is aanvullend op de beroepsdiploma's die medewerkers al behaald hebben en is verdiepend voor het werken met een doelgroep.

Nieuwe boodschappen in een oude tas

In de projecten leercultuur en leertraject strategisch opleidingsbeleid zie ik de laatste tijd een rode draad terug. De managers die ik spreek willen eigenlijk allemaal een training voor alle medewerkers die erop gericht is dat de medewerkers gaan werken volgens de opgestelde visie, het kwaliteitsplan, het pedagogisch beleid etc. Trainingen worden gezien als oplossing voor het feit dat medewerkers het gewenste gedrag maar niet gaan vertonen.
Abonneren op RSS - Opleidingsbeleid

Weblog