Mediatheek

Foutmelding

 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in drupal_random_bytes() (line 2268 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: rtrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in url() (regel 2349 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).
 • Deprecated function: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in _filter_url_trim() (regel 1664 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/modules/filter/filter.module).
 • Deprecated function: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in url_is_external() (regel 2393 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).
 • Deprecated function: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in url_is_external() (regel 2395 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).
 • Deprecated function: ltrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in url() (regel 2311 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).

Werken en leren

CanMEDS-rollen in de praktijk van de ouderenzorg. Een artikel over het project dat ik uitvoerde bij zorgorganisatie Lyvore, samen met Karin Derksen. Inclusief verwijzingen naar tools die we hebben ontworpen om teams te ondersteunen in de samenwerking. Het artikel is geplaatst in Onderwijs&Gezondheidszorg (2018, nummer 3, pagina 17-20).

De zin en onzin van 70:20:10 voor leren in de zorg. Samen met Mariel Rondeel interviewde ik Maaike Endedijk over haar onderzoek naar de manier waarop mensen leren ten behoeve van hun werk. Zij plaatst interessante kanttekeningen bij het vanzelfsprekende gebruik van 70:20:10. Het artikel is geplaatst in Onderwijs&Gezondheidszorg (2018, nummer 1, pagina 14-16).


Zet zorgteams ouderenzorg in hun kracht met handboek canmeds-rollen (december 2017). Een handboek dat ik schreef samen met Karin Derksen, in opdracht van Utrechtzorg en in 2017 uitgevoerd binnen Lyvore. 

Leren in een SPOC, het is verslavend! Ik interviewde Jessica Slungers van Baardewijk en 2 collega's van Dichterbij voor het tijdschrift Onderwijs&Gezondheidszorg (nummer 7, 2017) en werd er zelf helemaal enthousiast van. Wat een mooi project was dat! 

 

De rol van begeleiders op het snijvlak van school- en beroepspraktijk. Een hoofdstuk (9) dat ik schreef met Erica Aalsma voor het boek: Tussen Opleiding en Beroepsprakijk. Het potentieel van boundary crossing/ redactie: A.Bakker - I.Zitter - S.Beausaert - E. de Bruijn; Koninklijke Van Gorcum B.V., Assen, 2016. 


Al werkend vraagstukken beantwoorden

Artkel dat is verschenen in Management Kinderopvang over het project Samen werken, samen leren dat ik voor FCB uitvoer.

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Kinderopvang 2014, nr.5, www.kinderopvangtotaal.nl'

 

Breng leercultuur in praktijk! Ervaringen in kinderopvang en welzijn met het project 'versterken leercultuur'

Artikel dat ik schreef met Mariel Rondeel en Annelies Kooiman over de werkwijze en opbrengsten van dit FCB-project.

In TvOO, september nr 3, 2012

 

Wijze lessen uit het project leercultuur binnen Kinderopvang: 2 praktijkorganisaties blikken terug

Interview in FCB Magazine met 2 praktijkorganisaties over de werkwijze en opbrengst uit het project leercultuur. Ik was hier de projectleider van.FCB Magazine Kinderopvang, nummer 24, juli 2012

 

Wijze lessen uit het project leercultuur binnen Welzijn: 2 organisaties blikken terug

Interview in FCB Magazine met 2 praktijkorganisaties over de werkwijze en opbrengst uit het project leercultuur. Ik was hier de projectleider van.

FCB Magazine Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, nummer 24, juli 2012

 

Investeren in leren in de praktijk: Joke van Alten in zeven topics

Interview door Ans Grotendorst over mijn visie op leren in de praktijk. En een doorkijkje naar andere topics die ik belangrijk vind in leven en werken.

Onderwijs & Gezondheidszorg, januari 2012

  

Welke rol pakt de werkbegeleider op bij het leren van aankomende professionals?

Mijn bijdrage aan het Handboek Effectief Opleiden, katern 8.2, pagina 4.01 - 4.14, december 2011

 

Van werkplek naar leerplek: betrokkenheid, vernieuwing en praktische oplossingen zijn het resultaat

Een interview over mijn visie op de bijdrage die leren kan leveren aan vraagstukken waar organisaties en medewerkers nu voor staan. Magazine van Stichting Bedrijfsfonds Apotheken, 2011

 

Professionaliseren is ook leren van elkaar 

Een interview voor het FCB Magazine over het project Leercultuur dat ik binnen de branches Kinderopvang en Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening uitvoer.

Handreiking strategisch opleidingsbeleid

In opdracht van SFKV (Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming), Kunstconnectie en het A+O fonds Gemeenten heb ik deze handreiking ontwikkeld voor organisaties uit de kunstensector.

Instapcriteria voor toekomstig werkbegeleiders
Deze instapcriteria heb ik ontwikkeld met opleidingsfunctionarissen, teamleiders en werkbegeleiders van Siza. Doel is om inzichtelijk te maken dat je al wat "in huis" moet hebben voordat je je kunt aanmelden voor de rol van werkbegeleider.

POP en TOP
Werken met persoonlijke ontwikkelingsplannen en teamontwikkelingsplannen. Hoe doe je dat?

Werving, selectie en aanstelling van leerling-werknemers.
Leidraad voor organisaties in de branches Jeugdhulpverlening en Welzijn.
Een handreiking bij het werven en selecteren van leerling-werknemers.
Bron: Sectorfonds welzijn

Structuur in begeleiden en beoordelen van leerling-werknemers. 
Een hulpmiddel voor organisaties om een duidelijke structuur voor begeleiden en beoordelen van leerling-werknemers in te richten. Samenwerking met werkveld, onderwijs en de leerling-werknemers staat centraal.
Bron: Sectorfonds welzijn


Leren van een Beroep

Ontwerpen door de bril van functioneren en leren
Artikel dat ik schreef samen met Ans Grotendorst voor Onderwijs & Gezondheidszorg, januari 2017, nummer 1, jaargang 41. p.17-19

Inspiratiedocument Ontwerpen door de bril van functioneren en leren   
Een inspiratiedocument voor ontwikkelaars van leertrajecten op basis van het Advies Anders kijken, anders leren, anders doen. Ik schreef dit in 2016 samen met Ans Grotendorst.

Hogescholen zien EVC vooral als instroominstrument.

Stappen naar succes (2014)
Boekje dat alle leerervaringen beschrijft vanuit drie jaar ondersteunen van regionale samenwerkingsverbanden kinderopvang en ROC's. Is geschreven in opdracht van BKK.

 
Artikel in het FCb Magazine Kinderopvang (februari 2014) over de regionale samenwerkingsverbanden die in het land zijn ontstaan tussen organisaties voor kinderopvang, peuterspeelzalen en ROC's. Het artikel beschrijft het ontstaan en de geboekte resultaten.
 
Artikel dat ik schreef met Mara Spruyt in Onderwijs & Gezondheidszorg, oktober 2012 (nummer 6) over hoe praktijkonderzoek een beweging in organisaties tot stand kan brengen en tot concrete resultaten leidt. De posters en het werkvormenboek Competente medewerkers Kleinschalig wonen kun je hier digitaal vinden.
 
Artikel in Onderwijs & Gezondheidszorg, juni 2011 over het project dat ik uitvoer in de provincie Utrecht.

Hun jeugd: onze zorg. Jonge mbo’ers in de Jeugdzorg. Een brochure in opdracht van de MBO Raad.

Gelderse kinderopvang weet wat ze wil:  Soepel samenwerken met onderwijs.
Artikel verschenen in Management Kinderopvang (november 2009) over het project dat ik voor BKK uitvoer: afstemming beroepsonderwijs – werkveld

KNSB modernisering opleidingen voor schaatstrainers 

MOgroep en leden aan de slag voor beter beroepsonderwijs.

Sector kinderopvang moet tijd en energie steken in opleidingen. 

De ene regio is de andere niet. 
Joke van Alten, Tiny Wieberdink en Ben Hövels. Verschenen in: Onderwijs en gezondheidszorg, oktober 2006. 

Slechte stagiaires en leerling-werknemers bestaan niet!
In: SPH. Tijdschrift voor sociale en (ortho)pedagogische functies. 
Themanummer: leren in de praktijk (10e jaargang, nummer 64, juni 2005) 

Beroepsprofiel Indicatiesteller AWBZ en Wvg.
 

Social media

'Omdat het werkt' is een boek over sociale media in leren, trainen en opleiden: 11 inspirerende praktijkcasussen in diverse domeinen die inderdaad laten zien dat het 'werkt.' En een crossanalyse van de casussen vanuit verschillende invalshoeken. Geschreven met de "Losmakers".

Weblog