Nu

Op deze pagina is te lezen waar ik op dit moment mee bezig ben. In mijn weblogs schrijf ik over de voortgang binnen de projecten, wat vraagstukken zijn en wat ik geleerd heb.

Coördinator leren en ontwikkelen (De Zellingen 2020-)
Vanaf mei 2020 werk ik voor 24 uur per week in loondienst bij De Zellingen. Als coördinator geef ik leiding aan het team van 5 professionals. Samen ontwikkelen we het leerbeleid en geven we het leren op de werkplek vorm. Ondersteund door een online platform en diverse job aids die we ontwikkelen samen met de teams. En in nauwe samenwerking met het primair proces.Mede-ontwikkelen van een onderwijsleerbedrijf (Lyvore en MBO Amersfoort)

Op verzoek van MBO Amersfoort en Lyvore ondersteun ik hen bij het opzetten van een nieuw onderwijsleerbedrijf binnen 1 locatie van Lyvore. Met dit onderwijsleerbedrijf willen beide organisaties een vernieuwingsslag slaan: niet alleen studenten heel praktijkgericht opleiden voor het diploma VIG/MZ maar meteen ook de teamleden meenemen in het leren. Daarvoor halen we op de locatie kritsiche werksituaties op die we gaan clusteren op thema's die voor de hele locatie van belang zijn. Denk aan vrijheid versus veiligheid. In de opleiding krijgen de studenten opdrachten mee die in en met het team aangepakt moeten worden. Daarnaast bieden we wekelijkse koffiemomenten aan voor alle medewerkers op de locatie, onder de titel: Heel Santvoorde Leert. In deze koffiemomenten bieden we samen met de teamcoaches leeractiviteiten aan voor zowel de zittende medewerkers als de studenten die passen bij het thema dat die periode aan de orde is.


Verder ben ik actief op het LinkedIn platform van de Losmakers, zit ik in de redactie van Onderwijs&Gezondheidszorg en in het bestuur van de FCE.

Weblog