Ontwikkelen van een blended leerlijn voor werkbegeleiders binnen de Zorggroep (2019-2020)


De Zorggroep heeft een model voor begeleiden van studenten en samenwerken in de driehoek ontwikkeld met teamcoaches, leer- en ontwikkelcoaches en werkbegeleiders. De volgende stap is het professionaliseren van werkbegeleiders en leer- en ontwikkelcoaches. Samen met Sibrenne Wagenaar heb ik 2x een tweedaagse "snelkookpansessie" begeleid waarin we met werkbegeleiders, leer- en ontwikkelcoaches kritische beroepssituaties hebben opgehaald. Op basis daarvan hebben we een normering ontwikkeld: wanneer vinden wij dat je goed handeld in deze situaties? En vervolgens hebben we gezocht naar: wat hebben werkbegeleiders nodig om te kunnen handelen? Alles is tussentijds voorgelegd aan een brede groep kritische vrienden uit de organisatie.
Er is een leerlijn werkbegeleiders aan het ontstaan, gebaseerd op de fases in begeleiding van studenten. Voor elke fase worden online en f2f activiteiten ontwikkeld waaruit de werkbegeleider straks een eigen leerlijn kan samenstellen. Een nulmeting bij de start en veel aandacht voor het werken aan het leerklimaat in de teams zijn een belangrijk onderdeel van de leerlijn. Ter ondersteuning experimenteren we met een sociaal leer management platform. 
De Zorggroep en Proteion werken samen in een regionaal samenwerkingsverband. Vanuit wat we met de Zorggroep ontwikkeld hebben zijn we nu bezig met de regionale zorgaanbieders om de leerlijn en het onderliggende profiel voor de werkbegeleider door te ontwikkelen.

Weblog