Ondersteuner bij de inrichting van de Laurens Academie

Ondersteuner bij de inrichting van de Laurens Academie (2017-2018)
Ik ondersteun de opleiders binnen de Laurens Academie bij het doorontwikkelen van een visie op leren die uitgaat van "leren met impact" en een werkwijze die daarmee congruent is. Het vormgeven van leren op de werkplek, het ontwikkelen van sociaal leren en werken volgens de waarderende benadering maken hier een belangrijk deel van uit.
Trefwoorden: 

Weblog