Branchestandaarden jeugdzorg en welzijn FCB (2012-2013)

Dit project is een vervolg op het EVC project voor FCB waarin we branchestandaarden ontwikkelden als maat voor EVC trajecten die de mate van vakvolwassenheid aangeven. De standaarden en EVC-procedures zijn getest in pilots en nu staan we voor de opgave om te zorgen voor:
  • branche erkende branchecertificaten
  • erkenning van de branchestandaarden door het kenniscentrum EVC
  • erkenning van de EVC-procedures voor deze standaarden
  • maken van afspraken met erkende EVC-uitvoerders
  • in de branches bekendheid geven aan de mogelijkheid van branchecertificaten
  • inzet van branchecertificaten als mogelijkheid tot (her)registratie in het beroepsregister Jeugdzorg
 
In mijn weblog leest u meer over dit project.
 
De branchestandaard Jeugdzorgwerker is hier te vinden.
 
Meer informatie over het gebruik van de branchestandaarden jeugdzorgwerker is hier te vinden.

Weblog