Nu

Op deze pagina is te lezen waar ik op dit moment mee bezig ben. De inhoud van deze pagina pas ik regelmatig aan, waardoor de ontwikkeling van de projecten te zien is. Ook in mijn weblogs schrijf ik vaak over wat ik leer van en tijdens mijn opdrachten.

Projectleider Leren en opleiden bij De Zellingen
Als projectleider Leren en opleiden adviseer en experimenteer ik binnen De Zellingen hoe:
  • leren en opleiden een (vernieuwende) rol kan spelen in de omslag die De Zellingen aan het maken is;
  • het opleiden van studenten en zittende medewerkers intern anders georganiseerd kan worden, ook in samenwerking met beroepsonderwijs in de regio;
  • het leren op de werkplek vorm te geven;
  • wat de rol van leidinggevenden en management kan zijn als het gaat om faciliteren van leren;
  • hoe zij online leren kunnen integreren in het leren en opleiden binnen De Zellingen.


Online ontwikkeltool voor sociaal werkers
In opdracht van 'Sociaal werk versterkt' ontwikkel ik, samen met Sibrenne Wagenaa en Deanne Radema, een online ontwikkeltool voor sociaal werkers. De inzet is: blijvend ontwikkelen in je werk. We hebben bij 35 sociaal werkers vraagstukken uit hun werk opgehaald. Deze hebben we geclusterd en leggen we naast onze vertaling van de '5 moments of need'. Voor elk type vraagstuk bieden we inspiratie om eigen leer- en ontwikkelactiviteiten te bedenken en uit te voeren. Ter ondersteuning ontwikkelen we 11 job-aids. 
Leren zien wij als een middel om je werk goed te kunnen doen en je te ontwikkelen in je vak. Dat wat we ontwikkelen heeft dan ook een praktische insteek waar professionals in hun eigen praktijk iets mee kunnen. De ontwikkelde eigen leeractiviteiten kunnen professionals uploaden in hun portfolio en gebruiken voor hun herregistratie op het registerplein voor sociaal werkers.


EVC-traject voor 'hbo jeugd- en gezinswerkers
In opdracht van PPJ&J ben ik projectondersteuner van het EVC-traject. We werken toe naar een erkende EVC-standaard, naar criteria voor het ontwikkelen en uitvoeren van een EVC-procedure door EVC-aanbieders, criteria voor het afgeven van een vakbekwaamheidsbewijs door het Nationaal Kenniscentrum EVC, het monitoren van de afgegeven rapportages en het opzetten van een helpdesk voor professionals. 

Ondersteuner bij de inrichting van de Laurens Academie
Ik ondersteun de opleiders binnen de Laurens Academie bij het doorontwikkelen van een visie op leren die uitgaat van "leren met impact" en een werkwijze die daarmee congruent is. Het vormgeven van leren op de werkplek, het ontwikkelen van sociaal leren en werken volgens de waarderende benadering maken hier een belangrijk deel van uit.Naast deze vaste opdrachten word ik regelmatig gevraagd om interactieve workshops te verzorgen die gaan over het verweven van beroepspraktijk en onderwijs en over het faciliteren van leren op de werkplek.
Op 14 februari 2019 verzorg ik samen met Sibrenne Wagenaar de workshop: leer elke dag iets nieuws als knowmad op het HRDcongres: Liefde voor leren
Op 19 april 2018 leverde ik een bijdrage aan de kick off van MBO Utrecht: toekomstbestendig zorgonderwijs.

Verder ben ik actief op het LinkedIn platform van de Losmakers en denk ik met een aantal collega's na over hoe we het concept van 'DoenDenkenDelen', kunnen doorontwikkelen als belangrijk middel om kennis en ervaringen te delen. En ik zit in de redactie van Onderwijs&Gezondheidszorg en in het bestuur van de FCE.