Nu

Op deze pagina is te lezen waar ik op dit moment mee bezig ben. De inhoud van deze pagina pas ik regelmatig aan, waardoor de ontwikkeling van de projecten te zien is. Ook in mijn weblogs schrijf ik vaak over wat ik leer van en tijdens mijn opdrachten.

Online ontwikkeltool voor sociaal werkers
In opdracht van 'Sociaal werk versterkt' ontwikkel ik, samen met Sibrenne Wagenaa en Deanne Radema, een online ontwikkeltool voor sociaal werkers. De inzet is: blijvend ontwikkelen in je werk. We hebben bij 35 sociaal werkers vraagstukken uit hun werk opgehaald. Deze hebben we geclusterd en leggen we naast onze vertaling van de '5 moments of need'. Voor elk type vraagstuk bieden we inspiratie om eigen leer- en ontwikkelactiviteiten te bedenken en uit te voeren. Ter ondersteuning ontwikkelen we 10 job-aids. 
Leren zien wij als een middel om je werk goed te kunnen doen en je te ontwikkelen in je vak. Dat wat we ontwikkelen heeft dan ook een praktische insteek waar professionals in hun eigen praktijk iets mee kunnen. De ontwikkelde eigen leeractiviteiten kunnen professionals uploaden in hun portfolio en gebruiken voor hun herregistratie op het registerplein voor sociaal werkers.

Werken aan zelforganiserende teams vanuit eigenaarschap (Marente)
Samen met Karin Derksen ondersteun ik Marente bij het vormgeven van zelforganiserende teams vanuit eigenaarschap. We hebben een ontwikkeltraject ontworpen, samen met de opdrachtgever en een aantal beoogde deelnemers, voor leidinggevenden van het 2e en 3e echelon en voor ondersteunende diensten. In dit ontwikkeltraject bieden we per echelon 2 masterclassen aan waarin het gaat over: wat is een goed team, wat is effectief teamwerk, hoe gebruik je elkaars kwaliteiten, hoe word je ook een lerend team, welk type leiderschap stimuleert zelforganisatie? Tussen de bijeenkomsten door werken de leidinggevenden aan een eigen opdracht, experiment. Het ontwikkeltraject sluiten we af met een reflectiebijeenkomst waarin het vooral gaat over het toepassen in het werk. 

Participeren in onderzoek vanuit de FCE: van klein experiment naar grootschalige beweging
Onder aanvuring van Suzanne Verdonschot participeer ik in het nu lopende onderzoek vanuit de FCE. We lezen literatuur, lezen boeken van invloedrijke vernieuwers en interviewen mensen die met kleine of grote bewegingen gestart zijn. Deze interviews analyseren we weer. Onderzoeksvragen zijn
Hoe kan een beweging die ontstaat groter worden – zodat er meer mensen bij betrokken raken?
Hoe kan een beweging die ontstaat steviger worden – zodat mensen slimmer gaan werken?
Wat zijn manieren waarop initiators regie kunnen voeren op de beweging?

Naast deze vaste opdrachten word ik regelmatig gevraagd om interactieve workshops te verzorgen die gaan over het verweven van beroepspraktijk en onderwijs en over het faciliteren van leren op de werkplek.
Op 5 februari 2019 verzorg ik voor de trainers en opleiders van Triade/Vitree een workshop 'blended leren'. Die natuurlijk ook blended is vormgegeven.
Op 14 februari 2019 verzorg ik samen met Sibrenne Wagenaar de workshop: leer elke dag iets nieuws als knowmad op het HRDcongres: Liefde voor leren
Op 19 april 2018 leverde ik een bijdrage aan de kick off van MBO Utrecht: toekomstbestendig zorgonderwijs.

Verder ben ik actief op het LinkedIn platform van de Losmakers en denk ik met een aantal collega's na over hoe we het concept van 'DoenDenkenDelen', kunnen doorontwikkelen als belangrijk middel om kennis en ervaringen te delen. Ik zit in de redactie van Onderwijs&Gezondheidszorg en in het bestuur van de FCE.